Aseet ja patruunat

Haulikon patruunoiden lataaminen itse – Järkeä vai ei?

Haulikon patruunoiden lataaminen itse – Järkeä vai ei?

Haulikon patruunoiden latausharrastus on yleistynyt viime vuosina. Lataamalla patruunat itse saat räätälöityä omaan käyttötarkoitukseen sopivia patruunoita. Mitä muuta hyötyä lataamisesta on?

Vielä reilut kymmenen vuotta sitten haulikon patruunoita latailivat vain harvat asiaan vihkiytyneet harrastajat. Viimeisten vuosien aikana patruunoiden lataaminen on kasvattanut suosiotaan. Syynä kasvuun on lisääntynyt materiaalinen sekä tiedon saatavuus. Ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä ladatakseen haulikonpatruunansa itse. Patruunoiden lataus on mielenkiintoista puuhaa tuoden harrastukseen lisää ulottavuutta.

Markkinoille on tullut toinen toistaan parempia oppaita reseptien kera, mutta myös netistä löytyy uskottavaakin tietoa. Lataamalla patruunat itse on mahdollista saada juuri omaan käyttötarkoitukseen sopivia patruunoita. Lataaminen edellyttää kuitenkin perinpohjaista perehtymistä latauksen saloihin.

Miksi ladata haulikonpatruunat itse?

Alan liikkeistä voi kyllä ostaa laadukkaita tehdasvalmisteisia patruunoita, mutta monien harrastajien mielestä riittävän tehokkaita patruunoita ei ole saatavilla varsinkaan teräspatruunoissa. Haulikon patruunoiden lataaminen itse mahdollistaa tehdaspatruunoita paremman suorituskyvyn ja patruunan käynnin omalle aseelle sopivaksi. Jokainen valistunut metsästäjä on velvollinen testaamaan omaan aseeseen käyvät patruunat. Itse lataamalla on sopivan patruunan hakeminen käytännöllisempää, koska testaamista varten ei tarvitse ostaa rasiakaupalla erilaisia patruunoita kerralla.

Lain mukaan tehdasvalmisteiset patruunat on myytävä täysinä rasioina, joten perinpohjainen testaaminen vaatisi usein jopa kymmenien rasioiden ostamisen, kun huomioi patruunamerkit ja haulikoot. Lataamalla ja koeampumalla pari patruunaa kerrallaan saa nopeasti selville, mikä kokonaisuus käy omalle aseelle parhaiten.

Yksinään hinta ei ole järkevä syy ladata patruunoita. Varsinkin monet lyijypatruunat saa alan liikkeistä tehdasladattuna halvemmalla, mutta volframihaulien (tungsten) lataaminen tulee itse ladattuna huomattavasti edullisemmaksi. Volframipatruunan hinnaksi tulee ladattuna noin 5-8 euroa, kun taas valmis UnA-tehdaspatruuna maksaa tällä hetkellä noin 14 euroa.

Volframipatruunoita verratessa kannattaa huomioida myös haulin tiheys, sillä monien tehdasladattujen patruunoiden haulit ovat usein valmistettu kevyemmästä volframistaseoksesta. Esimerkiksi tehdasvalmisteisen Gyttorp Silver -patruunan haulien ominaispaino on 12 g/ cm³, kun taas laadukkaimmat tungsten-haulit painavat 18 g/cm³. Myös haulien laadussa on eroja valmistajien kesken.

Kustannuksia laskettaessa hyvään harrastukseen kuluvat eurot eivät vaadi järkisyitä, vaikka osa patruunoista tulisikin kalliimmaksi tehdaspatruunoihin verrattuna. Hyvästä harrastuksesta maksaa mielellään niin pitkään kuin saa rahoilleen vastinetta.

Millainen on hyvä haulikonpatruuna?

Paras mahdollinen haulikonpatruuna ottaa huomioon lain, aseen sekä metsästystilanteen. Perinteisesti haulikolla ammuttaessa haulipanoksen teho perustuu sokkivaikutukseen tai haulien tunkeutumisen aiheuttamiin vaurioihin elintärkeissä elimissä. Normaali haulikkoetäisyyksiltä ammuttaessa riittää 2,5 -3 millin hauli lähes kaikelle metsästettävälle pienriistalle, jos vain osumia tulee riittävästi. Hyvässä laukauksessa osumia tulee 3-15 haulia riistan koosta riippuen.

Paras tilanne on valita patruunat metsästettävän riistan mukaan. Patruunan valintaan vaikuttavat myös eläin ja vuodenaika. Eläimen tai linnun suojapeite on vahvempi myöhemmällä syksyllä tai talvella. Myös sääolosuhteet, kuten pakkanen, vaikuttavat patruunan tehoon.

Lataamalla itse patruunat on mahdollista hakea hyvä teho/hyöty suhde. Teräshaulipatruunoissa tehoa pyritään saamaan lisää haulien lähtönopeutta kasvattamalla. Yksistään lähtönopeus ei ole tehon kannalta aina kuitenkaan ratkaiseva, sillä fysiikan lain mukaan nopeasti lähtevä patruuna hidastuu myös suhteessa nopeammin hitaampaan patruunaan. Tärkeintä on nopeus maalissa ja siihen tietenkin vaikuttaa myös matka.

Maksimaalista hyötyä hakeva lataa volframihaulilla tai jopa sekoitettuna eri materiaalista valmistettuja hauleja, kuten esimerkiksi sekoitettuna volframi- ja teräshauleja. Näin sekoitettuna saadaan hauliparvesta pitempi. Myös riista ei vaurioidu niin pahasti läheltä ammuttaessa verrattuna puhtaaseen tungstenpatruunaan.

Mitään ohjetta parhaaksi patruunaksi ei ole olemassa. Jokaisen kannattaa hakea omaan käyttötarkoitukseensa ja aseeseensa paras mahdollinen patruuna. Niin kuin tiedämme, patruunan käyntiin vaikuttaa myös haulikko itsessään monellakin tavalla. Piipun supistuksilla tai valituilla supistajilla on myös suuri merkitys patruunan toiminnalle. Nopeilla latauksilla ammuttaessa myös patruunapesän ohimenokartiolla on vaikutusta. Jos haulit lyövät toisiaan ristiin, voi haulikuvio hajota täysin varsinkin lyijyhauleilla.

Muista turvallisuus aina!

Haulikonpatruunoiden lataaminen moderneilla välineillä on siistiä ja turvallista puuhaa niin kauan, kuin noudatamme ohjeita ja suosituksia tarkasti. Turvallisuus lähtee komponenttien oikeaoppisesta säilyttämisestä ja käsittelystä. Perinpohjainen tutustuminen latausohjeisiin sekä välineiden käyttöohjeisiin on ensiarvoisen tärkeää ja luo pohjan turvallisuudelle.

Ilman reseptiä ladattavien haulikonpatruunan turvallisuuden toteaminen on mahdotonta ilman painemittaria ja tutkittua tietoa eri materiaalien vaikutuksesta patruunoihin. Turvallisia käytännössä testattuja latausreseptejä on saatavilla nykyään paljon myös internetistä.

Ongelmia ja vaaratilanteita voivat aiheuttaa komponentin vaihtaminen toiseen reseptistä poiketen tai pienikin muutos käytettävässä materiaalissa verrattuna alkuperäiseen reseptiin. Sen vuoksi hyväksi havaittuja reseptejä on syytä noudattaa tarkasti.

Lataukseen liittyvien reseptien ja ohjekirjojen puuttuminen on johtunut vastuukysymyksistä. Asiantuntijat eivät ota turhia riskejä ja vastuuta standardisoimattomien latauskomponenttien vaikutuksista turvallisuuteen. Turvallinen patruunoiden kehittäminen ja testaaminen edellyttävät aina asianmukaisia työkaluja sekä painemittaria. Testaaminen on myös aikaa vievää puuhaa.

Patruunasta tulevan paineen mittauksessa turvallinen painetaso ei jätä luettavia painemerkkejä hylsyyn. Ylipaine aiheuttaa painemerkkejä nalliin vasta painetason ollessa vaarallisella alueella. Paineisiin vaikuttavat muun muassa kaikki patruunan komponentit: Ruudin tyyppi ja määrä, haulikuppi ja käytetyt välitulpat, haulimateriaali ja sen paino, bufferi, hylsy, nalli ja kaikki muut käytettävät materiaalit, aseen patruunapesä sekä sääolosuhteet.

Haulikon patruunan komponentit

Haulikonpatruuna koostuu hylsystä, nallista, ruudista, välitulpasta, hauleista ja tarvittaessa muistakin materiaaleista, kuten buffereista ja eri kalvoista. Jotta patruunanlataus olisi turvallista, sinun tulee noudattaa eri komponenttivalmistajien turvallisia ohjeita tarkasti. Pienikin muutos materiaalissa voi vaikuttaa ratkaisevasti ja saada aikaan vaaratilanteen.

Hylsyt ja nallit

Haulikon patruunoiden lataukseen voi käyttää käytettyjä hylsyjä tai uusia tehdasnallitettuja hylsyjä. Kaikki käytetyt hylsyt eivät sovellu uudelleen ladattavaksi epävarman kestävyyden takia. Yleensä laadukkaan hylsyn voi ladata 2-5 kertaa, mutta ennen uudelleen latausta se tulee siitä huolimatta huolellisesti tarkistaa.

Saman näköisten hylsyjen mitoissa voi olla huomattavia eroja johtuen hylsyn pohjan rakenteista. Esimerkiksi välitulppien kitka voi nostaa paineen vaarallisen suureksi varsinkin ladattaessa tehokkaimpia patruunoita. Monet suosivat valmiiksi nallitettuja hylsyjä, mutta käytetyt hylsyt on helppo ja nopea nallittaa uudelleen. Nallilla on myös suuri vaikutus paineeseen, joten reseptissä mainittua nallia tulee ehdottomasti käyttää. Nalleja on siis eri tehoisia.

Huomautuksena mainittakoon kaverin erehdys, jossa hän latasi Chedditen nallitetun hylsyn sijaan Rion hylsyyn. Seurauksena laukauksessa koko hylsyn muoviosa ampui ulos täyteisen tavoin ja patruunapesään jäi pelkkä messinkinen hylsyn kanta. Reseptejä tulee aina noudattaa orjallisesti, jotta vahinkoja ei pääse sattumaan.

Käytetyistä hylsyistä soveltuvat uudelleen ladattavaksi ainakin Remigtonin, Federalin, Chedditen ja Winchesterin hylsyt. Valmiiksi nallitettuja hylsyjä on nykyään saatavilla monelta valmistajilta.

Ruudit

Ruuti on yksi tärkeimmistä komponenteista patruunoiden lataamisessa. Ruudin nopea syttyminen ja tasainen palaminen ovat edellytys patruunan ennustetulle ja varmalle käyttäytymiselle.

Ruuteja on monenlaisia ja niillä eri ominaisuudet. Hidaspaloisemmilla ruudeilla on eri käyttökohde kuin nopeapaloisemmilla. Esimerkiksi hidaspaloisemmalla ruudilla saadaan paine pysymään turvallisemmalla tasolla ammuttaessa nopeamman lähtönopeuden omaavia patruunoita.

Haulikonpatruunoiden lataamisessa käytetyimpiä ruuteja ovat olleet Vihtavuoren N340, N350, N103, 3N38, Allient-ruudeista Steel ja Bluedot, sekä Hodgonin Long Shot. Niin kuin muidenkin komponenttien kanssa, ruudin kanssa on oltava erityisen tarkkana eikä annettuja suosituksia saa ylittää. Ruuteja voitte halutessanne hankkia *TÄSTÄ

HUOM! Ruudin hankkiminen vaatii aseen hallussapitoluvan ja vahvan tunnistautumisen. Tässä artikkelissa tähdellä merkatut ovat manoslinkkejä , jonka kautta tilatuista tuotteista saan pienen komission. Komissio ei vaikuta hintaan. Saaduilla tuloilla ylläpidän tätä blogia.

Välitulppien laaja kirjo

Välitulpan tarkoituksena on erottaa haulilasti ruutikaasusta ja toimia taksina kuljettaen haulit piipusta ulos. Välitulppia on monenlaisia. Kovia haulimateriaaleja käytettäessä käytetään haulit sisäänsä sulkevia välitulppia, joka suojaa piipun seinämiä naarmuuntumiselta. Muovitulppien lisäksi käytetään huopavälitulppia ja mylar-kalvoja. Kalvoa käytetään tuomaan lisäsuojaa piipulle.

Välitulpan kitkaero vaikuttaa patruunan painearvoon. Tulpan pitää olla sopivan kokoinen täyttäen patruunan sisällä olevan ylimääräisen tilan. Välitulppa vaikuttaa myös palotilavuuteen patruunassa.

Vahattua huopatulppaa käytetään perinteisissä latauksissa täytteenä ja voidaan leikata eri haulilatauksiin sopivan kokoiseksi. Hauliparvia hajottavaa välitulppaa, kuten dispersante-tulppaa, käytetään patruunoissa, jotka on tarkoitus saada toimimaan hyvin lähietäisyydeltä.

Kaasutiivisteitä on myös erilaisia. Vahattua kaasutiivistettä käytetään ruudin päällä sekä hylsyn lisätäytteenä. Reseptejä on syytä noudattaa myös välitulppien osalta. Mitään oikotietä onneen ei ole, vaikka monissa resepteissä välitulppia käytetään monipuolisesti. Välitulppia voitte katsella ja hankkia esimerkiksi *TÄSTÄ

Haulien kirjava seurakunta

Lyijyhaulien käytön kieltäminen vesilinnustuksessa sai aikaan korvaavien haulien kehittämisen lyijyn tilalle. Teräs oli ensimmäisiä korvaavia materiaaleja. Teräksen hyviä puolia on teräksen pysyminen pyöreänä ammuttaessa, edullisuus ja hyvä saatavuus. Huono puoli on alhainen tiheys eli haulin keveys. Haulien suurempi ominaispaino (tiheys) merkitsee samamassaisella kappaleella pienempää otsapinta-alaa, johon ilmanvastus vaikuttaa. Teräksen tiheys on 7,9 g/cm³ kun lyijyn tiheys on 11,3 g/ cm³. Teräshaulia on saatavilla mustana ilman ruostesuojausta, ruoste-estokäsiteltynä sekä sinkki- tai kuparipinnoitettuna.

Kovana materiaalina teräs on huomioitava muun muassa supistimien käytössä. Ammuttaessa teräksellä on huomioitava haulien kimpoileminen osuessaan kovaan taustaan. Teräshaulien käyttö on myös kielletty Metsähallituksen mailla tarkoituksena suojata puita saamasta teräshauleja sisäänsä, mikä aiheuttaisi ongelmia esimerkiksi sahoilla.

Vismutti on hyvä myrkytön vaihtoehto, mutta sitä ei juurikaan nykyisin käytetä johtuen korkeasta hinnasta saavutettuun hyötyyn nähden. Vismutin ominaistiheys on lyijyn ja teräksen väliltä 9,8 g/cm³. Vismutti on myös riittävän pehmeää eikä siten vaurioita aseen piippua.

Volframi (tungsten) on lyijyä raskaampaa. Volframiseosten tiheydet vaihtelevat valmistajasta riippuen 12-18 g/cm³. Volframiseoksesta valmistetut haulit ovat kovaa ainetta, joten niiden kanssa pitää käyttää haulit sisäänsä sulkevia välitulppia tai kalvoa piipun naarmuuntumisen estämiseksi. Volframi-hauleja löytyy markkinoilta monia vaihtoehtoja, joiden laatuerot ovat suuria. Laadukkaita haulia voitte tilata esimerkiksi *TÄSTÄ

Volframilatauksissa käytetään yleensä 2-3 mm haulia. Pienemmän ilmanvastuksen ansiosta haulien nopeus ja iskuenergia riittävät paremmin pitemmälle matkalle tavalliseen patruunaan verrattuna. Näin ollen suurempaa haulimateriaalin tiheyttä voidaan hyödyntää tekemällä kevyempiä latauksia iskuenergiasta tinkimättä.

Lyijyhaulien käyttö haulikonpatruunoiden lataamisessa on vähäistä teräs- ja volframi- hauleihin verrattuna. Lyijyhaulia on saatavilla pinnoittamattomana sekä nikkeli- ja kuparipinnoituksella.

Bufferit haulien suojaksi

Bufferin tarkoitus on suojata hauleja piipun suulle saakka. Bufferi sekoitetaan haulikuppiin vähentäen siten haulien välistä kosketusta ja törmäilyä. Bufferin käyttö parantaa myös osumakuviota. Se sopii käytettäväksi kaikkien haulimateriaalien kanssa. Bufferi nostaa myös patruunan painetta.

Muut komponentit

Muista komponenteista ovat mainitsemisen arvoisia eri kalvomateriaalit, kuten Thin Mylar -kalvo sekä wrapperi-kalvo. Wrapperi antaa lisäsuojaa ja vähentää piippukosketusta käytettäessä kovia haulimateriaaleja. Myös rullastuukkauksessa käytettäviä hylsyn päätylappuja on saatavilla.

Latauspuristimia monenlaisia

Latauspuristimia löytyy monia vaihtoehtoja. Yksi suosituimmista ovat MEC-puristimet. Valikoimasta löytyy sopiva latausautomaatti sekä lyijy- että teräspatruunoiden lataukseen.

Steel Master on suunniteltu erityisesti teräshaulipatruunoiden lataamiseen. Se on kestävä ja helppokäyttöinen latauspuristin. Paketti sisältää automaattisen nallin asettajan sekä säädettävän nallin kannan supistajan, joka mahdollistaa erikokoisten hylsykantojen käytön.

Vaikka puristin on optimoitu teräshauleille, sopii se erinomaisesti myös lyijyhauli patruunoiden lataamiseen. Puristimeen on saatavilla muutossarja, jonka avulla myös muiden kaliiberien lataaminen onnistuu. Yleensä puristin ostetaan sille kaliiperille, jota aiotaan ladata. Kaliiperikohtaiset osat ovat vaihdettavissa.

Ruutiannostelija

Patruunoiden latauksessa annostellaan ruuti ja haulit tilavuuteen perustuvalla annostelijalla. Laitteen mukana tuleva annostelija tiputtaa noin 32 grammaa hauleja sekä asennettavan ruutiholkin määräämän annoksen ruutia. Lisäholkkeja ja annostelijoita voi ostaa lisävarusteena alan liikkeestä. Paljon lataavan kannattaa hankkia säädettävä universaaliannostelija.

Universaaliannostelijassa on säädettävät ruuti- ja haulisäiliöt. Lyijyhaulien osalta säätövara on 14,2 – 63,8 grammaa ja raudan osalta 24,8 – 42,5 grammaa. Ruutilastin säätövara on välillä 0,78 ja 3,56 grammaa. Patruunoihin tarvittava ruutimäärä on noin 1,5- 3 grammaa reseptistä riippuen.

Haulikon patruunat ladataan aina reseptin mukaisesti

Niin kuin aikaisemmin on mainittu, haulikon patruunat ladataan aina testatun reseptin mukaisesti. Latauksien kehittelyä ei voi tehdä ylipainemerkkien perusteella. Jos omavalmistepatruunan laukaisun jälkeen hylsyn kanta laajenee tai jämähtää pesään, nallin iskurinjälki palautuu tai nalli puhkeaa, paine on ollut vaarallisella alueella.
Turvallinen reseptien kehittäminen vaatii haulikkoon kiinnitettävän painemittarin sekä nopeusmittarin.

Vaiheet

 1. Aseta tyhjä, nallitettu hylsy ruutivaa’alle, kalibroi ja annostele patruunan pohjalle oikea määrä ruutia.
 2. Valmistele välitulppa. Muovisen välitulpan sisään asennetaan ohueen mylar-kalvoon kääritty huopatulppa täytteeksi. Painaessasi huopatulppaa välitulpan sisälle purista samalla toisella kädelläsi välitulppaa, jotta se ei aukea.
 3. Huopatulppa kalvoineen työnnetään muovitulpan pohjalle tarvittaessa työkalua käyttäen. Kun huopa mylar-kääreineen on muovitulpan sisällä, leikataan ylimääräinen mylar muovitulpan reunan tasalle.
 4. Valmis välitulppa työnnetään hylsyn sisään esimerkiksi kuusiokoloavaimella. Kohtuutonta voimaa ei vaadita. Mitä hitaammin tulpan painaa, sitä vähemmän hylsyn sisään pakkautunut ilma hangoittelee vastaan.
 5. Välitulpan asentamisen jälkeen hylsy asetetaan vaa’alle ja nollataan vaaka. Seuraavaksi kaadetaan haulit välitulpan sisään. Mitoituksen ollessa kohdallaan pitäisi reseptin mukaisen määrän olla haulikupin yläreunan tasalla.
 6. Työnnä päätylappu hylsyn sisään välitulppaan asti.
 7. Aseta hylsy rullausalustaan kiristäen paikalleen. Ennen sulkemista kannattaa hylsyn ulkoreuna öljytä kevyesti. Liika öljy voi pilata patruunan.
 8. Rullasuljennassa poran kierrosluku kannattaa asettaa hitaalle tai keskinopeudelle. Tarkoitus on lämmittää hylsyn reuna työkalun luomalla kitkalla ja antaa sen taittua sisäänpäin sulkien patruunan suu tiiviisti. Kun stuukki on päätylapussa, nosta pora irti hylsystä. Mikäli huomaat sulun jäävän vajaaksi, ota päätylappu irti hylsykupista jatkaen sulkemisoperaatiota.

Harrastus, intohimo, elämäntapa ja parhaat paukut. Siinä neljä hyvää syytä ladata patruunoita itse, vai kuinka?

*Tähdellä merkatut sisältävät mainoslinkkejä, joiden kautta tilatuista ostoista saan pienen komission. Komission avulla ylläpidän tätä blogia.

1 thoughts on “Haulikon patruunoiden lataaminen itse – Järkeä vai ei?

 1. Miki sanoo:

  Kiitos hyvästä ja selkeän informatiivisesta kirjoituksesta! Tuleekohan vielä sekin hetki, että hintojen noustessa ja toimitusvaikeuksien lisääntyessä jopa kiekkopatruunoita kannattaa ladata itse? Paljolti on parin vuoden aikana kaupat tarjonneet eioota.

  Teräshauleihin ja metaäteollisuuteen: Nykyään niin Metsähallituksen kuin mm. UPM:n mailla teräshaulien käyttö on sallittua. Suomen Metsästäjäliitto, MTK ja Tornator Oy teettivät Hämeen ammattikorkeakoululla vuonna 2022 tutkimuksen, jossa kahdeksaan puuhun ammuttiin n. 1200 teräshaulia, jonka jälkeen ne vietiin sahalle ja terien kulumista seurattiin. Kuluminen oli terähuollon mukaan normaalia, mitä tulee muutenkin hiekasta ym. Pyöreä hauli luistelee ilmeisesti paremmin terän edestä pois, kuin kranaatin sirpaleet, pultit, naulat ym. puuhun jumittuneet kappaleet. Näin ollen teräshaulien vaikutusta sahateollisuuteen ei kannata pelätä liikaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *