Metsästyskoirat

Vakuutuksilla turvaa metsästyskoiralle!

Myös metsästyskoiralle voi sattua ja tapahtua! Koiran sairastumisen hoitokustannukset voi maksaa jopa tuhansia euroja! Koira voi myös menettää käyttöominaisuuden tapaturmaisesti tai muusta syystä. 

Vahinkojen ennaltaehkäiseminen on paras vakuutus, mutta se ei ole aina tietenkään mahdollista. Koiralle on saatavilla henki- ja eläinlääkärikuluvakuutus, vastuuvakuutus sekä käyttöominaisuusturva.

Rekisteröity koira kannattaa vakuuttaa jo pentuna viiden viikon iässä, mutta kuitenkin ennen neljän kuukauden ikää, jolloin vakuutus korvaa myös kasvuhäiriön, nivel-, nivelside- tai muussa siderakenteessa esiintyvän sairauden, vamman tai muutoksen vuoksi eläimen arvo tai eläinlääkärikuluja.

Eläinlääkärikuluvakuutuksen hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on mahdollista valita kolmesta eri vaihtoehdosta. Valittavanasi ovat 1 000, 1 700 tai 3 000 euroa. Enimmäiskorvausmäärää voi korottaa siihen asti, kunnes koira täyttää seitsemän vuotta.

Koiran henki- ja eläinlääkärikuluvakuutus on voimassa koiran eliniän. Hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä ei laske koiran ikääntyessä.

Koiravakuutusta varten tarvitaan enintään 14 päivää vanha eläinlääkärin lausunto muun muassa silloin, kun viisi vuotta täyttäneelle koiralle haetaan eläinlääkärikuluvakuutusta.

(Tiedot perustuvat LähiTapiolan koiravakuutuksen ehtoihin)

Vastuuvakuutus on tärkeä!

Lisäturvana metsästyskoiralle voi ottaa vastuuvakuutuksen. Vastuuvakuutus korvaa tuottamuksesta riippumattomat vahingot.

LähiTapiola Savon liiketoimintajohtaja Jani Kaarivaara suosittelee vastuuvakuutusta varsinkin hirvi- ja ajokoirien omistajille.

Esimerkiksi koira jää jänistä ajaessaan auton kolaroimaksi. Vahinko voi aiheuttaa erimielisyyttä koiran- ja autonomistajan välillä. Vaikka lain mukaan syy on lähes aina autonkuljettajassa, voi siitä koitua harmittava riita, jopa oikeudenkäynti. Muun muassa näissä tilanteissa vastuuvakuutuksesta on hyötyä, mainitsee Kaarivaara.

Vastuuvakuutus korvaa koiran ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Koiran vastuuvakuutuksen voi ottaa, kun koiralla on henki- tai eläinlääkärikuluvakuutus.

Koiran vakuutukset ulkomaanreissuille!

Koiran henki- ja eläinlääkärikuluvakuutus on voimassa koiran eliniän Pohjoismaissa ja yhden vuoden EU-maissa ja Sveitsissä. Koiran vastuuvakuutus on voimassa vain Suomessa.

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle, kun vakuutetun eläimen olosuhteet muuttuvat oleellisesti, kuten esimerkiksi kun koira lähtee ulkomaille pidemmäksi aikaa kuin lyhyen lomamatkan ajaksi.

Kannattaa myös huomioida, että ulkomailla tehdyistä tutkimuksista ja hoidoista korvaus maksetaan yleensä enintään Suomen hintatason mukaan.

Vakuutus käyttöominaisuuden menetyksestä!

Joskus koira voi menehtyä tapaturmaisesti tai sellaisesta syystä, että vakuutusyhtiö korvaa koiran arvon. Koiran menetystä ei tietenkään henkisellä puolella korvaa mikään, mutta käyttökoiravakuutuksesta on mahdollista saada korvaus myös koiran käyttöominaisuuden menettämisestä.

Koiran arvo on vaikea määritettävä. Usein korvattava summa voi tuntua omistajasta liian pieneltä, varsinkin kun koirasta on tulossa huippuluokan käyttö- ja jalostuskoira.

Suomen Kennelliitto antaa vakuutusarvolausuntoja Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröidyistä koirista. Arviointi perustuu rotujärjestön ilmoittamaan perusarvoon sekä rotukirjaan vietyihin näyttely-, koe- ja kilpailu- sekä terveystutkimustuloksiin. Arvoa lisätään koiran saavuttamien näyttelytulosten, terveystutkimusten sekä koetulosten perusteella.

Koirakohtainen vakuutusarvolaskelma löytyy Kennelliiton kotisivuilla olevasta koiranomistajille tarkoitetusta OMAKOIRA -järjestelmästä, jonne kirjaudutaan omalla Kennelliiton jäsennumerolla ja salasanalla. https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu

Ennalta ehkäise vahingot!

Paras vakuutus on ennaltaehkäistä vahingot. Koirien suojaamiseksi metsästyksen aikana ei ole onnistuttu kehittämään täydellisesti toimivaa ratkaisua. Koirille on kuitenkin saatavilla suojaliivejä, jotka voivat tietyiltä osin auttaa koiraa esimerkiksi, susien käydessä koiran kimppuun. Koekäytössä on myös ollut sähköinen turvaliivi, joka toimii tavallisilla paristoilla ja antaa koiran kimppuun käyvälle suurpedolle voimakkaan sähköiskun.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen susipuhelinpalvelusta on saanut tietoa seurannassa olevien pantasusien liikkeistä. Metsästys voidaan siten suunnata alueille, joilla suden kohtaamisen riski on sillä hetkellä pienempi. Palvelun hyöty on kuitenkin rajallinen, sillä tutkimussusia on vähän.

Lumikelillä voidaan metsästysalue tutkia etukäteen sudenjälkien löytämiseksi. Mikäli tuoreita jälkiä löytyy, kannattaa vaihtaa paikkaa turvallisemmalle alueelle ennen koiran päästämistä irti.

Ajokoiralla metsästäessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita turvalliset maastot ja välttää alueita vilkasliikenteisten teiden lähettyvillä. Jos koira lähtee riistaa ajaessaan vaarallisille alueille, kannattaa koira hakea mahdollisimman nopeasti pois.

Myös olosuhteet kannattaa huomioida. Koira voi joutua esimerkiksi heikoille jäille riistan jäljillä ollessaan tai muusta syystä. Kuumalla kelillä kannattaa varata koiralle juomista ja huolehtia muistakin terveyteen vaikuttavista riskeistä.

Periaatteet koirien vakuutusarvon arvioinnissa 

Koiran menetys aiheuttaa aina mielipahaa. Rahalla ei saa takaisin elämänsä koiraa, mutta vakuutuksen tai suurpetovahingon kautta on mahdollista saada rahallista korvausta.

Vakuutusarvoja annetaan vain Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröidyistä koirista. Arviointi perustuu rotujärjestön ilmoittamaan perusarvoon sekä rotukirjaan vietyihin näyttely-, koe- ja kilpailu- sekä terveystutkimustuloksiin.

Nykyiset arvot määräytyvät vuoden 2011 alusta voimaan tulleen taulukon mukaisesti. Syksyllä 2018 taulukkoon voi tulla tarkistuksia ja uudet vakuutusarvot tulisivat näillä näkyvin voimaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymänä 1.1.2019.

Tällä hetkellä koirien vakuutusarvot muodostuvat seuraavasti:

A. Perusarvo, jonka ilmoittaa rotujärjestö tai pennun hankintahinta.

B. Perusarvoa korottavat seikat.

B1. Vähintään puolitoistavuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi. (vähintään yksi hyväksytty koekäynti) 500€

B2. Hyväksytty luonnetestitulos. (vain yksi tulos huomioidaan) 200€

B3. Terveystutkittu koira (vain yksi tulos huomioidaan) 200€

C. Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella. Paras laatuarvostelu otetaan huomioon vain kerran. Serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta.

SERT 300€
ERI 200€
EH 150€
H 100€

D. Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella. Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavan rotukohtaisen koemuodon palkinto. (tuloksia huomioidaan enintään neljä) 500€

Hyväksytty rodunomainen taipumuskoesuoritus (esim. KARH, NOU) 500€

E. Valion arvot

FIN MVA 1500€

Käyttökokeesta saavutetut valionarvot (1.) 3000€

Muut MVA / KVA-arvot a`400€

C.I.B.750€

C.I.T.750€

Vakuutusarvo ei sisällä jalostusarvoa – sen arvioi niin halutessaan rotujärjestö, josta koiran omistaja pyytää itse lausunnon. Koiran ikää ei huomioida arviossa.

 

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaus! 

Valtio korvaa suurpetovahinkoja. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista.

Korvausarvot löytyvät myös täältä:https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120503

Perusarvo puhdasrotuisille koirille 1600€

Perusarvo sekarotuisille koirille 800€

Kun koira on saavuttaa muotovalion arvon, perusarvoon lisätään summat kohdista A, C ja D.

Kun koira saavuttaa käyttövalion arvon, perusarvoon lisätään summat kohdista A, B ja D sekä kohdasta C, mikäli kyse on eri koelajista.

A1. Vähintään 1½ -vuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi (paimennus, vartiointi tai siihen verrattava tehtävä) 2500€

A2. Hyväksytty luonnetestitulos tai käyttäytymiskoe tai soveltuvuuskoe tms. (vain yksi tulos huomioidaan) 200€

A3. Tehty terveystutkimus 500€

B. Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella:

ERT 300€ (Serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta)

ERI 200€

EH 150€

H 100€

Paras laatuarvostelu hyväksytään ja otetaan huomioon vain kerran.

C. Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella:

Rotukohtaisen koemuodon palkinto (tuloksia huomioidaan enintään neljä) 500€

Hyväksytty taipumuskoesuoritus 500€

D. Valionarvot:

FIN MVA (Suomen muotovalio) 1600€

Ensimmäinen käyttövalionarvo (KVA) 3000€

Muut Suomen ja muiden maiden valionarvot á 500€

KANS MVA (kansainvälinen muotovalio) 1000€

KANS KVA (kansainvälinen käyttövalio) 1000€

KVA ja KVA-K (käyttövalion lisäksi ketunajokokeen käyttövalio) 2000€

Esimerkki Suomen Kennelliiton määrittämien vakuutusarvojen mukaan: (Karjalankarhukoira)

Perusarvo 2000€ (rotujärjestön ilmoittama)

Vähintään puolitoistavuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi 500€

Terveystutkimus tehty 200€

Saanut näyttelyssä H-arvostelun 100€

Suorittanut karhunhaukun taipumuskokeen 500€

Saanut käyttövalion arvon 3000€

Korvausarvo yhteensä 6300€

Esimerkki valtion suurpetokorvausten mukaisesta koiran korvaushinnasta: (Karjalankarhukoira)

Perusarvo 1600€

Vähintään 1,5 vuotta vanha metsästykseen koulutettu koira 2500€

Terveystutkimus tehty 500€

Saanut näyttelyssä H-arvostelun 100€

Suorittanut karhunhaukun taipumuskokeen 500€

Saanut käyttövalion arvon 3000€

Korvaus arvo yhteensä 8200€

 

Suomen ajokoirajärjestön hyväksytyt korvausarvot: 

A.

Perusarvo 2000€

B1.

Vähintään puolitoistavuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi (koiralle, jolla ei ole koetuloksia, tarvitaan riistanhoitoyhdistyksen lausunto) 2000€

B2.

Hyväksytty luonnetestitulos 200€
Lonkkakuvattu 500€
Ataksiatutkittu 500€

C.

Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella, paras laatuarvostelu otetaan huomioon vain kerran. Serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta.
SERT 300€
ERI 200€
EH 150€
H 100€
Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella. Tuloksia huomioidaan enintään neljä.
Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavan rotukohtaisen koemuodon palkinto (AJOK/KEAJ) 500€

D.

Valionarvot
FIN MVA 1600€
FIN KVA 3000€
Muut MVA- ja KVA-arvot, á 500€
KANS MVA 1000€
KANS KVA 1000€
KVA & KVA-K 5000€

Koiran omistajan vastuu! 

Koiranomistaja ei ole vastuussa kaikista koiran aiheuttamista vahingoista. Korvausvastuun syntyminen edellyttää koiran omistajan tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että henkilö on toiminut jollain tapaa moitittavasti.

Suomessa koiran omistaja ei yleensä ole vastuussa sellaisista vahingoista, joita hänen koiransa aiheuttaa alueella, jossa koirien on luvallista olla vapaana. Esimerkiksi koiran aiheuttamien liikennevahinkojen korvattavuus edellyttää selkeää laiminlyöntiä koiran valvonnassa ja kiinnipidossa.

Metsästystilanteissa, joissa metsästys on tapahtunut riittävän kaukana vilkasliikenteisestä tiestä ja riistaeläin normaalista käytöksestä poiketen vaihtaakin maisemaa ja tulee vilkasliikenteiselle tielle koira perässään ja joutuu auton kolaroimaksi. Esimerkiksi näissä tilanteissa koiranomistaja ei ole yleensä korvausvastuussa.

Poronhoitoalueella koiranomistajien on syytä huomioida porojen ja koirien kohtaamiseen liittyvät ongelmat sekä keinot ei-toivottujen kohtaamisten ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Koiranomistajalla on vastuu koirastaan. Koirat voivat tappaa poroja raatelemalla tai vahingoittavat poroja niin, että poro on vammautumisen vuoksi lopetettava. Koirat aiheuttavat myös porojen hukkumisia ja porokolareita ajamalla poroja esimerkiksi heikoille jäille tai liikenteen sekaan. Korvausvelvollinen on yleensä koiran omistaja.

Suurpetovahinkoja korvataan valtion talousarvion rajoissa

Suurpetojen aiheuttamat koiravahingot herättävät tunteita, sillä koiran merkitys omistajalleen on suuri. Koira voi olla paitsi arvokas ja palkittu metsästyskaveri, mutta myös paras ystävä.

Lain mukaan riistaeläimen kotieläimelle aiheuttamasta vahingosta korvataan enintään eläimen käypä arvo. Suurpetovahingot korvataan vain, jos vahinko on sattunut valvotuissa olosuhteissa.

Suurpetovahinkojen korvausarvot ovat tiettyjen korvausominaisuuksien osalta suuremmat, kuin mitä Suomen Kennelliiton määrittelevät korvausarvot.

Metsässä koira saattaa houkutella sudet paikalle haukunnallaan, ja saada sudet kimppuunsa joko riistana tai kilpailijana. Susi saalistaa koiria ravinnokseen, mutta käy niiden kimppuun myös puolustaakseen reviiriään.

Metsästyksessä sattunut suurpetovahinko voidaan korvata, jos esimerkiksi karhumetsällä susi tai sudet raatelevat koiran. Sen sijaan, jos karhu raatelee koiran, sitä ei korvata.

Suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei korvata, koska niiden varalle voi hankkia vakuutuksen. Riistavahinkolain nojalla ei myöskään korvata kadonneita koiria.

Kuka viimekädessä korvaa koiran menettämisen? 

Ensisijainen korvaaja on aina vakuutus. Vakuutusta otettaessa kannattaa neuvotella ja varmistaa riittävän kattavat vakuutukset ja korvausarvot.

Mikäli koiraa ei ole erikseen vakuutettu, suurpetovahinkojen osalta on mahdollista hakea valtiolta korvausta menetetystä koirasta.

Kannattaa huomioida myös, että metsästyskorttiin sisältyvä koiran vastuuvakuutus korvaa vain virka-aputehtävissä sattuneet korvattavat vahingot.

Käytettyjä lähteitä:

https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/elaimet/koiravakuutus/esittely

https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiran-vakuutusarvo

http://www.ajokoirajarjesto.fi/suomenajokoira-ja-muut-rodut/vakuutusarvot/

http://riistahavainnot.fi/suurpedot/pannoitetut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *