Eränkäyntiin kuuluvat perinteisesti metsästys ja kalastus, mutta myös muidenkin luonnonantimien hyödyntäminen. Ilman eränkäyntiä ei luultavasti olisi meitäkään. Eränkäynnin tarkoitus on ollut hankkia syötävää ja muutakin hyödynnettävää luonnosta.

Eränkäyntiperinne ja erätaidot ovat edelleen arvostettuja taitoja. Liikkuminen luonnossa metsästäen, kalastaen, marjastaen tai sienestäen luo hyvinvointia. Eränkäynti siis vaikuttaa tärkeänä osana henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiimme. Lisäksi luonnon antimet ovat arvostettuja raaka-aineita ruokakulttuurissamme.

Eränkäynti- kategoriassa käsittelen eränkäyntiä lähinnä metsästyksen näkökulmasta. Minulle metsästys merkitsee enemmän arjesta irtaantumista kuin riistan ampumista. Mieluummin ammunkin kameralla kuin aseella. Asetta käytän nykyään lähes pelkästään radalla.

Monet metsästäjät tekevät arvokasta työtä erityisesti riistan- ja luonnonhoidon näkökulmasta ja näin edesauttavat monien uhanalaisten perinteisten lajien selviämistä. Metsästys on aina ollut mahdollista kaikille metsästystutkinnon suorittaneille. Tärkeintä metsästyksessä on arjesta irtaantuminen, luonnosta nauttiminen, raitis ilma ja ystävät.

Jotkut tuomitsevat kaikenlaisen metsästyksen, mutta mielestäni se osoittaa suurta vieraantumista luontoa ja kulttuuriamme kohtaan. Vastuullinen metsästys on tärkeä osa suomalaista eräkulttuuria. Saaliin hyödyntäminen ja tietoisuus riistakantojen tilasta kuuluvatkin tärkeänä osana metsästyksen vastuullisuuteen.

Sickman- blogissa kerromme jahtireissuista ja metsästyskoirista sekä esittelemme välineitä ja varusteita unohtamatta uutuuksia.